درخواست نمایندگی

درخواست تاسیس شعبه

مجموعه رستوران های آرمن

فرانشیز و نمایندگی در مجموعه رستوران های آرمن یک رابطه مدت‌دار است که در آن مجموعه حق بهره‌مندی از لیسانس و برند خود را به فرانشیز گیرنده می‌دهد و در زمینه سازمان دهی، آموزش، تامین مواد، بازاریابی و مدیریت به فرانشیز گیرنده کمک می‌کند و در ازای آن مبلغی از درآمد فرانشیز گیرنده را در اختیار می‌گیرد.
افراد متقاضی می‌توانند بنا به علاقه و شرایط خود نسبت به گرفتن نمایندگی اقدام کنند.

مزایای گرفتن فرانشیز و نمایندگی از مجموعه رستوران های آرمن

– کاهش هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی
– رشد سریع کسب و کار
– ارتقای ارزش مالی ملک
– تسریع روند بازگشت سرمایه
– کاهش هزینه های آزمون و خطای تجربی
– استفاده از برند شناخته شده آرمن
– مشاوره و پشتیبانی
– برخورداری از سیستم های فروش
– عدم نیاز به پرداخت هزینه نصب تابلو

فرم درخواست نمایندگی

رستوران آرمن
کافه آرمنیا
سفارش آنلاین
منو
اینستاگرام
شعب